Украина автоадвокат: Дорожній юрист — юридичний захист водіїв – Необходима проверка безопасности

Дорожній юрист — юридичний захист водіїв

Дорожній юрист — це цілодобова правова телефонна лінія з надання юридичного захисту водіїв в області «автоправа»

Автоюристи нашої компанії захищають водіїв від фальсифікацій обставин ДТП та від неправомірних дій співробітників ДАІ (поліції).

Скористатися послугами наших фахівців, може кожен водій в будь-якій точці України. Зв’язатися з Автоюристами можна цілодобово, зателефонувавши на телефонні номери юридичного центру.

При дзвінку в Дорожній юрист, фахівець з автомобільного права бере ситуацію під свій контроль і супроводжує все подальші дії водія. Юрист аналізує законність дій інспектора ДАІ (поліцейського), його вимог, обґрунтованість звинувачень, наявність і спроможність доказів, можливі наслідки для водія; виробляє аргументи для захисту водія; супроводжує процедуру заповнення протоколу (постанови), підвищуючи ймовірність скасування штрафу ДАІ (поліції).

Автоюристи працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Надаючи юридичну допомогу водіям телефоном.

Завдяки вузькій спеціалізації, наші юристи досконально знають всі тонкощі чинного законодавства, тому шанси схилити чашу терезів на бік водія — дуже великі.

АДВОКАТ ПО ДТП

Послуги адвоката по ДТП будуть актуальними для водіїв у яких точаться суперечки зі страховою компанією, а також якщо трапилася дорожньо-транспортна пригода.

При ДТП адвокат прогнозує можливі наслідки скоєного ДТП, запобігає спробам фальсифікації обставин ДТП, стежить за дотриманням процесуальних норм при складанні документів по ДТП, вибудовує лінію захисту з перших хвилин події.

Наші адвокати по ДТП відмінно знають особливості роботи правоохоронних органів та страхових компаній, тому вони зможуть забезпечити максимальний захист інтересів водія.

Отримавши консультацію адвоката мобільним телефоном, водій буде відчувати себе впевнено і захищено.

Також, наші Автоадвокати допоможуть в питанні відшкодування збитку в результаті дорожньо-транспортної пригоди та нададуть правовий супровід на всіх етапах, які ведуть до страхової виплати:

етап 1 — ДТП. Наші юристи по ДТП, допоможуть виконати всі вимоги страховика, для отримання компенсації;

етап 2 — Повідомлення страхової компанії про ДТП. Фахівці нашої компанії заповнять заяву про настання страхового випадку.

етап 3 — Документи на страхове відшкодування. Адвокати з ДТП підготують перелік усіх документів, необхідних для отримання страхового відшкодування, які вказані в договорі страхування.

В компанії Дорожній юрист, онлайн консультації по ДТП надають висококваліфіковані фахівці з автомобільного права.

Автоадвокат Киев

Безусловно каждый посетитель сайта Автоадвокат не случайно зашел на эту страницу. И если Ты ищешь специализированную юридическую компанию для эффективной защиты твоих прав и законных интересов, Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с содержанием сайта, т.к. он содержит подробную информацию о сфере деятельности компании, порядке оказания юридических услуг, а также множество полезных материалов в помощь автомобилисту.

Как получить помощь Автоадвокат

01 Записаться на персональную встречу к адвокату в офисе компании.
Записаться и согласовать удобное время встречи можно по тел. (044) 361 04 90.

02 Отправить заявку на услуги Автоадвокат через сайт.
В течении часа с тобой свяжется ответственный сотрудник и уточнит все детали.

03 Позвонить на Горячую линию Автоадвокат® (помощь в экстренной ситуации).
Номер 0 900 236 801 работает ежедневно с 9-00 до 20-00. Тариф — 15 грн./мин.

Специализация

Мы убеждены, что оказание качественной юридической услуги — результат специализации. Каждый специалист Автоадвокат действует в строго установленных функциональных рамках, делая ставку на приобретение опыта и знаний в конкретной области права. Над каждой задачей работает команда как из технических специалистов — эксперты, аварийные комиссары, оценщики, так и адвокаты, юристы.

Приведем пример. Ты, как заказчик услуги по технической экспертизе обстоятельств ДТП, получаешь отчет именно технического специалиста высокой квалификации, а не мнение «опытного» юриста, который видел несколько исследований, что-то слышал и «точно» знает как нужно. Тоже самое касается и юридических услуг Автоадвокат — подготовкой правовой позиции, представлением интересов в судебных инстанциях занимаются исключительно профессиональные юристы и адвокаты.

Эффективную защиту при ДТП невозможно обеспечить без технического исследования обстоятельств ДТП и своевременной подачи его результатов в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Автоадвокат

О правовой помощи автомобилистам.

28.10.2012

Работа на результат

Достижение намеченного результата — главная задача специалистов Автоадвокат. Каждая услуга качественно разработана и максимально эффективна, так как учитывает большой опыт практической деятельности всех специалистов как в г. Киеве, так и в других регионах Украины.

Сотрудничество для нас — это прежде всего командный дух. Преодолевая трудности вместе, мы также вместе празднуем и успех.

Структура и организованность

Мы уверенны в том, что качество услуг и надежность — результат специализации, структурированности и организованности. Слаженная работа и взаимодействие всех специалистов Автоадвокат при решении конкретной юридической задачи — наше конкурентное преимущество.

Если у Тебя есть вопросы или ты нуждаешься в юридической защите, предлагаем просто позвонить к нам и получить предварительную консультацию наших специалистов. Если ситуация потребует детального документального разбора и анализа, то представитель Автоадвокат всегда поможет организовать персональную юридическую консультацию и назначит индивидуальную встречу.

Оперативная юридическая помощь адвоката по ДТП в Харькове и Киеве

на оказание юридических (консультационных) услуг 

1.Общие положения

1.1.Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Янишевской Яны Павловны, действующей на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя запись № 2 480 000 0000 181405 от 21.03.2016 г., (в дальнейшем именуемого «ИСПОЛНИТЕЛЬ») и содержит все существенные условия предоставления консультационных услуг в сфере права.

1.2.В соответствии со статьями 641, 642 Гражданского Кодекса Украины (ГК Украины) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится ЗАКАЗЧИКОМ (акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

1.3. Принимая во внимание, что Исполнитель в соответствии со статьей 633 ГК Украины предоставляет консультационные (юридические) услуги любому юридическому лицу, физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или физическому лицу, а Заказчик после акцепта Публичной оферты (далее – Оферта) становится пользователем услуг Исполнителя, Стороны согласились с безусловным и безоговорочным принятием условий настоящей Оферты и обязуются неукоснительно их соблюдать.

1.4.В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг.

1.5. Акцептом Оферты является нажатие кнопки «Я согласен с условиями Оферты» и оплата услуг Исполнителя.

2.Предмет оферты

2.1.Предметом настоящей Оферты является предоставление ЗАКАЗЧИКУ на платной основе консультационных услуг в сфере права путем подготовки ответа (консультации) ИСПОЛНИТЕЛЕМ по правовому вопросу ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с условиями настоящей Оферты по действующим расценкам (в дальнейшем — РАСЦЕНКАМ) ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2.Договор публичной оферты (в дальнейшем — ДОГОВОР), дополнения к публичной оферте и РАСЦЕНКИ  являются официальными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ и публикуются на сервере auto-advokat.in.ua

2.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять РАСЦЕНКИ, условия данной Оферты и дополнения к Оферте без предварительного согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сервере auto-advokat.in.ua, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления в силу не определен дополнительно при их опубликовании.

2.4.ЗАКАЗЧИК вправе обратиться к ИСПОЛНИТЕЛЮ только с Заявкой об оказании письменной консультации по правовому вопросу согласно условиям  ДОГОВОРА.

2.5.В соответствии с условиями ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанность по оказанию ЗАКАЗЧИКУ услуг, указанных в п. 2.4 настоящего ДОГОВОРА, и предоставляет услуги, указанные в п. 2.1. непосредственно ЗАКАЗЧИКУ.

3.Обязанности Исполнителя

3.1.В рамках настоящего ДОГОВОРА  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.1.1.принять на себя обязанности по оказанию услуг, указанных в п. 2 настоящего ДОГОВОРА;

3.1.2.не распространять полученную от Заказчика или иных источников информацию, затрагивающую интересы ЗАКАЗЧИКА, в ходе реализации ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, согласно действующего законодательства.

4.Обязанности Заказчика

4.1.ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.1.1.своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую документацию для ознакомления и дальнейшей возможности проведения юридическо-правовой деятельности и подготовки письменной юридической консультации, согласно настоящего ДОГОВОРА;

4.1.2.своевременно и достоверно, а также в полном объеме предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую информацию, связанную с оказанием юридических услуг, согласно п. 2. настоящего ДОГОВОРА;

4.1.3.незамедлительно передавать ИСПОЛНИТЕЛЮ все свои пожелания по предмету данного ДОГОВОРА в письменном виде;

5.Условия и порядок оказания услуг

5.1.Оплата всех видов услуг, указанных в РАСЦЕНКАХ, за исключением письменных юридических консультаций, производится ЗАКАЗЧИКОМ авансовым платежом в размере 100% (Ста процентов) от стоимости услуг, согласованной в РАСЦЕНКАХ. Оплата письменных юридических консультаций производится ЗАКАЗЧИКОМ авансовым платежом в размере не менее 250 грн. Конкретная стоимость письменных юридических консультаций определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании условий, согласованных в РАСЦЕНКАХ, после получения ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКА, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ соответствующее уведомление на указанный ЗАКАЗЧИКОМ в ЗАЯВКЕ электронный адрес. Оплата полной стоимости письменных юридических консультаций осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ не позднее двух календарных дней, следующих после направления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ уведомления о полной стоимости письменной юридической консультации. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению письменной юридической консультации только после оплаты полной стоимости письменной юридической консультации.

5.3.Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ в валюте Украины – гривне путем перечисления суммы платежа на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.4.В целях настоящего ДОГОВОРА принимается оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ:

а) через отделения любого коммерческого банка Украины; либо

б) в безналичной форме с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА;

Выбор и использование способа/формы оплаты услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ по собственному усмотрению и без предусмотренной ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных ЗАКАЗЧИКОМ способа/формы оплаты выходят за рамки ДОГОВОРА и регулируются соглашениями (договорами) между ЗАКАЗЧИКОМ и соответствующими организациями.

5.5.ЗАКАЗЧИК обязуется уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о произведенном платеже с предоставлением копии платежного документа с отметкой исполняющего банка (при его наличии в соответствии с избранными формой/способом оплаты).

 5.6.Услуги считаются оплаченными ЗАКАЗЧИКОМ с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ подтверждения из банка о поступлении всей суммы оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

В исключительных случаях по собственному усмотрению ИСПОЛНИТЕЛЯ подтверждением факта оплаты может служить:

а) электронная копия платежного поручения при безналичной форме оплаты, направленная по электронному адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ;

б) электронная копия квитанции об оплате с печатью коммерческого банка Украины, в котором произведена оплата, при оплате через отделение банка, направленная по электронному адресу ИСПОЛНИТЕЛЯ;

5.7.ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязательств по ДОГОВОРУ не позднее 3-х рабочих дней с момента подтверждения ЗАКАЗЧИКОМ оплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно п. 5.7. настоящего ДОГОВОРА. Срок выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по ДОГОВОРУ оговорен в РАСЦЕНКАХ. Письменная консультация ИСПОЛНИТЕЛЯ  высылается ЗАКАЗЧИКУ по его электронному адресу либо по адресу, указанному в заявке.  

5.8.Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме после получения ЗАКАЗЧИКОМ консультации, подтверждением чего электронное уведомление о получении ЗАКАЗЧИКОМ услуги. Услуги считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, если в течение трех календарных дней с момента окончания получения ЗАКАЗЧИКОМ консультации ЗАКАЗЧИК не направил письменную претензию на адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае отсутствия такой претензии в течении трех календарных дней с момента окончания получения консультации ЗАКАЗЧИКОМ услуги считаются оказанными надлежащим образом.

6.АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

6.1.ЗАКАЗЧИК производит акцепт ДОГОВОРА путем предоплаты услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, в отношении которых заключается ДОГОВОР, в течение срока акцепта с учетом условий статьи 4  ДОГОВОРА.

Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента отправки ЗАКАЗЧИКОМ ЗАЯВКИ либо с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

7.1.Оферта действует с момента опубликования в сети Интернет по адресу  auto-advokat.in.ua, вступает в силу с момента акцепта оферты ЗАКАЗЧИКОМ и действует:

а) до момента исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной ЗАКАЗЧИКОМ по ДОГОВОРУ предоплаты (в том числе повторно произведенной до прекращения ДОГОВОРА), либо

б) до момента расторжения ДОГОВОРА.

7.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право внести изменения в условия ДОГОВОРА и/или отозвать ДОГОВОР в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения ИСПОЛНИТЕЛЕМ изменений в ДОГОВОР, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их опубликовании.

7.3.В случае отзыва ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение срока действия ДОГОВОРА, ДОГОВОР считается прекращенным с момента отзыва, о чем ИПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА.

 1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ 

8.1.ДОГОВОР может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ только в случае существенного нарушения ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с действующим законодательством и условиями ДОГОВОРА. 

8.2.ДОГОВОР может быть расторгнут ИСПОЛНИТЕЛЕМ в любой момент по своему усмотрению посредством направления ЗАКАЗЧИКУ соответствующего уведомления. ДОГОВОР считается прекращенным с момента направления уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 1. ГАРАНТИИ 

9.1.За исключением гарантий, прямо указанных в тексте ДОГОВОРА, ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по ДОГОВОРУ и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении ненарушения прав. 

9.2.Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего ДОГОВОРА путем его акцепта, ЗАКАЗЧИК заверяет ИСПОЛНИТЕЛЯ и гарантирует ИСПОЛНИТЕЛЮ, что: 

9.2.1.ЗАКАЗЧИК указал свои достоверные персональные данные при направлении ЗАЯВКИ ИСПОЛНИТЕЛЮ и достоверные персональные данные ЗАКАЗЧИКА при оформлении платежных документов платежа за услуги. 

9.2.2.ЗАКАЗЧИК заключает ДОГОВОР добровольно, при этом ЗАКАЗЧИК: 

а) полностью ознакомился с условиями ДОГОВОРА,

б) полностью понимает предмет ДОГОВОРА,

в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения ДОГОВОРА.

9.2.3.ЗАКАЗЧИК (юридическое лицо), обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКОМ.

 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

10.1.В случае если по какой-либо причине ИСПОЛНИТЕЛЬ не начнет оказывать услуги, или начнет оказывать услуги с нарушением сроков, ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ за допущенное нарушение ДОГОВОРА и средства правовой защиты ЗАКАЗЧИКА в отношении такого нарушения ограничиваются по собственному усмотрению ИСПОЛНИТЕЛЯ исключительно:

а) продлением сроков оказания услуги или

б) проведением ее в новые сроки до момента, на который ИСПОЛНИТЕЛЬ полностью выполнит свои обязательства.

10.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по ДОГОВОРУ за а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду ЗАКАЗЧИКА и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог ИСПОЛНИТЕЛЬ предвидеть возможность таких убытков или нет; в) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (невозможности использования) ЗАКАЗЧИКОМ выбранной им формы оплаты услуг по ДОГОВОРУ; г) в случае предоставления ЗАКАЗЧИКОМ неполной и/или недостоверной информации по его делу, и/или документов, содержащих недостоверные сведения.

10.3.Совокупная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ по ДОГОВОРУ, по любому иску или претензии в отношении ДОГОВОРА или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ по ДОГОВОРУ. 

10.4.Не вступая в противоречие с указанным выше, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за нарушение условий ДОГОВОРА, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти,  пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДОГОВОРА и неподконтрольные ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 

11.1.ЗАКАЗЧИК несет всю ответственность за  

а) соблюдение всех требований законодательства, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму ЗАЯВКИ; б) достоверность сведений, указанных в ЗАЯВКЕ, и достоверность гарантий и заверений ЗАКАЗЧИКА, содержащихся в п.7 ДОГОВОРА.

11.2.В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание услуг до момента устранения ЗАКАЗЧИКОМ допущенных нарушений и/или расторгнуть ДОГОВОР с направлением соответствующего уведомления ЗАКАЗЧИКУ по адресу электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанному при направлении ЗАЯВКИ. При расторжении ДОГОВОРА ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно настоящему пункту ИСПОЛНИТЕЛЬ также вправе путем удержания взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере разницы между суммой уплаченного ЗАКАЗЧИКОМ авансового платежа за оказание услуг и стоимостью услуг, фактически оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ до момента такого расторжения.

 1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1.Действующее законодательство. ДОГОВОР, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Украины. Все вопросы, не урегулированные ДОГОВОРОМ или урегулированные неполностью, регулируются в соответствии с материальным правом Украины. В случае разногласия между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ в отношении ДОГОВОРА, которые не могут быть разрешены путем переговоров сторон, урегулируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

12.2.Уведомления. Любые уведомления по ДОГОВОРУ могут направляться одной Стороной другой Стороне: 

1) по электронной почте а) на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанной им при направлении ЗАЯВКИ, с адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в конце настоящих условий ДОГОВОРА в случае, если получателем является ЗАКАЗЧИК, и б) на адрес электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанной в конце настоящих условий ДОГОВОРА, с адреса электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанной им при направлении ЗАЯВКИ;

2) почтой с уведомлением о вручении.

12.3.Отсутствие отказа от права. Неспособность ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществить то или другое право в рамках ДОГОВОРА, полномочия или намерение, предусмотренные ДОГОВОРОМ, или же настоять на строгом соблюдении условий ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКОМ, не означает ни отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от сроков и условий ДОГОВОРА в случае следующего нарушения, ни отказа от своих прав потребовать соблюдения условий ДОГОВОРА в любое время впоследствии.

12.4.ДОГОВОР представляет собой полную договоренность между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета ДОГОВОРА, за исключением указанных в оферте, и подтвержденной ЗАЯВКИ, которыми регулируется исполнение ДОГОВОРА, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ. В случае, если какие-либо условия Приложений или ЗАЯВКИ противоречат условиям ДОГОВОРА оферты, положения оферты будут преобладать.

12.5.Если какое-либо из условий ДОГОВОРА признано недействительным или незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством, такое положение должно быть выделено из ДОГОВОРА и заменено новым положением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся  в ДОГОВОРЕ, при этом остальные положения ДОГОВОРА (договора оферты) не меняются и остаются в силе.

 

Адвокат Дтп — Юридические услуги

Киев, Шевченковский Вчера 15:19

Запорожье, Александровский Сегодня 09:03

«Мобильный автоадвокат» защищает водителей в дороге

Умудрённый опытом водитель, хорошо знающий требования Правил дорожного движения, лишился водительского удостоверения после очередного общения с инспектором ГАИ. По убеждению инспектора водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Обвиняемый был уверен в обратном, разнервничался и позвонил знакомому, который дал совет: – Ни с чем не соглашайся, и в протоколе запиши, что не согласен. Водитель именно так и поступил, за что дорого заплатил впоследствии.

Через несколько дней пришла повестка в суд. Кроме голословного отрицания вины чётких пояснений в протоколе нет, доказательств невиновности нет. В результате водитель получает решение суда о лишении его прав на шесть месяцев за создание аварийной ситуации. Поступи водитель по-другому, позвони он автоадвокату, получи компетентный совет – ситуация обошлась бы без штрафа, и уж тем более без лишения права на вождение. Помощь адвоката предусмотрена Конституцией и 268-й статьёй Админкодекса, о чём инспектор обязан был сообщить водителю. Но где же взять адвоката в дороге?

Недавно в Украине появилась новая услуга – «Мобильный автоадвокат». Она сопровождает любого водителя в дороге, в любой точке Украины и будет полезна всем, желающим избавиться от необходимости траты денег, нервов и бесценного времени на споры с ГАИ. Более подробно о работе автоадвокатов рассказывает руководитель проекта, автор популярной среди водителей книги «100 аргументов против штрафов ГАИ» Владимир Караваев.

Она пришла из 268-й статьи Административного Кодекса Украины, которую каждый инспектор Госавтоинспекции обязан зачитывать водителю при обвинении его в совершении правонарушения. Статья гласит, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет право: знакомиться с материалами дела, давать пояснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства; пользоваться юридической помощью адвоката. Однако в реальной ситуации большинство водителей не могут реализовать право на помощь адвоката. Где же его взять в дороге, а уж тем более, за пределами города, да ещё и в ночное время?

Именно так, мы оказываем помощь водителям в телефонном режиме. Поэтому время и место значения не имеют.

Достаточно эффективна, потому что у нас есть богатый практический опыт. Ведь эту услугу мы оказываем уже третий год. Только знали о ней далеко не все водители. Дистанционное юридическое сопровождение имеет достаточно сложную специфику. Сотрудники «Мобильного автоадвоката» прошли специальную подготовку и действуют по отработанной на практике схеме.

При любом контакте с сотрудниками Госавтоинспекции, где бы это ни произошло, пользователи «Мобильного автоадвоката» делают лишь один телефонный звонок со своего мобильного телефона на многоканальный телефон диспетчерского центра. Соединение с адвокатом происходит на протяжении нескольких секунд. Он берет ситуацию под свой контроль и сопровождает все дальнейшие действия водителя.

— анализирует законность действий инспектора ГАИ;
— анализирует законность его требований;
— анализирует обоснованность его обвинений;
— анализирует состоятельность его доказательств;
— анализирует возможные последствия;
— вырабатывает аргументы для защиты водителя;
— сопровождает процедуру заполнения админпротокола, повышая вероятность отмены административного постановления в суде.

Есть простые ситуации, при которых водитель задаёт вопрос из ПДД. К примеру, в каких случаях можно двигаться по трамвайным путям? Или, какое наказание грозит за помывку автомобиля в неположенном месте? На такие вопросы мы отвечаем в течение нескольких секунд. В ситуации, возникшей в результате остановки автомобиля инспектором ГАИ, разбираться приходится дольше. Опять же из опыта могу сказать, в среднем на такой разговор уходит до 10 минут.

В целом весьма положительно. Ещё не было ни одного случая, чтобы инспектор чинил препятствия водителю во время звонка адвокату. Иногда проводим дискуссии с инспекторами, спорим, доказываем невиновность подзащитного. К примеру, водителя обвиняют в состоянии алкогольного опьянения. Здесь предусмотрено самое большое наказание водителей, что и является зачастую соблазном для некоторых инспекторов ГАИ, преследующих в таких ситуациях явно корыстные цели.

Из практики мы знаем, что зачастую водителей обвиняют в этом преступлении необоснованно. Законодательством предусмотрена допустимая норма содержания алкоголя в крови – 0,2 промилле. Даже если от человека исходит запах алкоголя или «перегара», это ещё не означает, что он пьян. И в том и другом случае содержание алкоголя в крови может находиться в пределах допустимой нормы. А инспекторы зачастую сразу же заявляют о необходимости поездки в больницу. И оформляют отказ водителя, что равносильно употреблению алкоголя за рулём.

В таких случаях мы напоминаем инспектору, что в соответствии с требованиями 266 статьи Админкодекса он должен вначале привлечь свидетелей, указать признаки алкогольного опьянения, провести измерения на месте с помощью газоанализаторов и лишь в случае отказа водителя от тестирования или несогласием его с результатами измерений предлагать «больничку».

Другой пример, звонит человек и говорит: — Я тут двигался со скорость 170 по населённому пункту, а меня поймали на «Трукам». Можете помочь? О какой помощи можно говорить, когда человек явно и главное сознательно совершает такие поступки? Любитель такой езды, тем более в населённом пункте – потенциальный убийца. И помогать таким людям нет ни малейшего желания.

Во время разговора с автоадвокатом, только с ведома и одобрения пользователя, может вестись аудиозапись разговора. Она необходима для дальнейшего использования при обжаловании действий работника Госавтоинспекции. Аудиофайлы наиболее конфликтных ситуаций направляются руководству Управления ГАИ МВД Украины для дальнейшего их анализа и реагирования.

Самый простой способ:

Альтернативный вариант:

 

Если вы намерены воспользоваться в будущем помощью адвокатов, выполняйте простые правила. Это не только сэкономит ваши деньги, но и сделает нашу помощь более эффективной. В случае остановки вашего автомобиля инспектором ГАИ выполните последовательно перечисленные ниже действия, записав озвученные ответы в блокнот.
1. Поинтересуйтесь причиной остановки, причиной поверки документов.
2. Попросите инспектора представиться и предъявить своё служебное удостоверение. Запишите данные инспектора ГАИ: номер нагрудного знака, ФИО, специальное звание, госномер служебного автомобиля.
3. Уточните инкриминируемое правонарушение (пункт Правил дорожного движения и номер статьи Административного Кодекса).
4. Предъявите водительские документы инспектору ГАИ для проверки.
5. Задайте инспектору вопрос — какими доказательствами вашей вины он располагает?
6. Выясните у инспектора ГАИ наличие технических средств, используемых им для фиксации вашего правонарушения, запишите их название, попросите показать документы, дающие право на их использование: сертификат и акт поверки. Проверьте в этих документах сроки их действия.
7. Попросите инспектора зачитать вам содержание 268 статьи Административного Кодекса.
8. Услышав фразу о том, что вы имеете право на помощь адвоката, сделайте заявление о своём намерении воспользоваться этим правом. Попросите инспектора не рассматривать дело об админнарушении без вашего участия и, на основании 268 статьи Админкодекса, заявите ходатайство о предоставлении вам времени для изучения материалов дела и подготовку к даче пояснений.
9. Изучите дорожную обстановку: количество полос для движения, расположение и название дорожных знаков, состояние дорожной разметки и дорожного покрытия и т.д. Произведите фиксацию увиденного с помощью фото или видеокамеры, мобильного телефона.
10. Звоните «Мобильному автоадвокату»

Если у вас возникли вопросы, замечания или пожелания, связанные с активацией услуги или её пользованием, позвоните по указанным ниже номерам телефонов. Консультанты «Мобильного автоадвоката» помогут вам. Разговор с консультантами не является платным.

067 — 6911001 — для абонентов Киевстар
066 — 9767389 — для абонентов МТС
093 — 0348695 — для абонентов Life

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ᐅ Адвокат по ДТП Киев

Для немедленной помощи Автоадвоката звоните по телефону (099) 777 43 80, (098) 003 04 71, (063) 372 63 68

Как показывает статистика, наибольшее количество ДТП среди украинских городов случается именно в Киеве. И каждый киевлянин или приезжий автомобилист в случае попадания в дорожное происшествие должен знать лучших автоадвокатов по ДТП. Вовлечен дорожный адвокат к разборкам причин и обстоятельств наступления ДТП — это залог успешного завершения дела и получения возмещения вреда.

В зависимости от последствий ДТП, для виновника может наступить административная, уголовная или гражданско-правовая ответственность.

 1. Оцінка збитків при ДТП Уголовное дело по ДТП регистрируется в реестре досудебных расследований и следователь совершает следственные действия для установления фактических причин и обстоятельств наступления дорожно-транспортного происшествия. И как показывает практика работы каждого нашего адвоката по ДТП в Киеве, следователи не всегда достоверно устанавливают обстоятельства происшествия, может привести к привлечению невиновного лица к ответственности или действительный виновник ДТП останется безнаказанным. Особого внимания в уголовных делах по ДТП нужно уделять допросам и следственным экспериментам. От этих следственных действий зависит ход расследования дела, результаты экспертиз, которые будут проводиться и выходные данные, которые будут предоставлены для их проведения. Как показывает практика, ни один водитель не в состоянии полностью объективно воссоздать обстоятельства ДТП, что приводит к даче технически несостоятельных объяснений и в дальнейшем к привлечению к ответственности. Опытный адвокат по ДТП  подготавливает своего клиента перед каждым допросом и следственным действием заранее. Поэтому именно при ДТП с пострадавшими нужен адвокат по ДТП в Киеве срочно.
 2.  В порядке административного производства дела рассматриваются тогда, когда в ДТП никто не пострадал, а ущерб причиненный только имуществу. И довольно часто составлен протокол об административном правонарушении в отношении одного из участников, не соответствует фактическим обстоятельствам наступления ДТП. В таком случае немедленно нужен автоадвокат по ДТП в Киеве. Защита по административным делам адвокатом по ДТП заключается в анализе обстоятельств наступления ДТП, установленные стратегии ведения дела, анализе имеющихся доказательств, сборе необходимых доказательств, определении комплекса экспертиз и вопросов, требующих решения, определении степени риска воздействия оппонентов и других факторов на ход дела. Своевременное обращение к нашим адвокатам по ДТП в Киеве — это залог успешного окончания дела.
 3.  Гражданско-правовая ответственность при ДТП
  Транспортное средство — это источник повышенной опасности. И если произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста или пешехода, в результате которого причинен вред жизни/здоровью последних, то независимо от наличия вины водителя автомобиля в наступлении ДТП, у него возникает обязанность по возмещении понесенных расходов на лечение и/или возмещении понесенных расходов на погребение. Кроме этого у водителя автомобиля независимо от вины возникает обязанность возместить потерпевшей стороне моральный ущерб.

Роль страхового адвоката по ДТП в Киеве заключается в защите интересов клиентов по возмещении ущерба после ДТП. Адвокатская защита предоставляется как потерпевшей стороне, так и стороне, на которую возложена обязанность по возмещении ущерба.

Страховой адвокат поможет в:

 •  Составлении жалоб, исков или любых других документов для защиты интересов клиента;
 •  Защите интересов клиента в суде, страховой компании или в любой другой организации;
 •  Проверит правомерность и обоснованность заявленных требований по возмещению ущерба после ДТП;
 •  Займется взысканием возмещения из страховых компаний, виновников ДТП или работодателей виновников;
 •  Займется возмещением понесенных расходов Клиентом в его пользу с виновной стороны

Что советует адвокат при ДТП без пострадавших водителям при наступлении происшествия:

 •  Обеспечить безопасность дорожного движения у места ДТП путем включения аварийных сигналов на авто и выставлением предупредительных знаков
 •  Спокойно проанализировать причины наступления ДТП, размер убытков, узнать о наличие у других участников договоров страхования
 •  Если между водителями нет спора о виновном лица в наступлении ДТП, размер ущерба у потерпевшей стороны не превышает 50 000 грн., ответственность каждого из водителей застрахована, нет пострадавших, ни один из водителей не находится в состоянии опьянения — вызвать на место происшествия независимого аварийного комиссара Автопомощи для составления Европротокола
 •  Если между участниками есть спор по виновному лицу в наступлении ДТП, количество участников ДТП более двух, кто-то из участников находится в состоянии опьянения, ущерб потерпевшей стороны превышает 50 000 грн. — нужно срочно вызвать адвоката по ДТП и сотрудников полиции для оформления материалов ДТП
  Что советует адвокат по ДТП с пострадавшими в Киеве водителям при наступлении происшествия:
 •  Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим участникам
 •  Вызвать скорую помощь
 •  Вызвать адвоката по ДТП в Киеве
 •  Вызвать эксперта по ДТП в Киеве
 •  Согласовать с адвокатом по ДТП порядок сбора доказательств и фиксирования следовой информации
 •  Вызвать полицию для фиксации события и оформления материалов
 •  Зафиксировать данные всех свидетелей и очевидцев ДТП
 •  Сделать фото и видео фиксацию места происшествия
 •  Воздержаться от дачи каких-либо объяснений по обстоятельствам наступления ДТП до приезда адвоката
 •  По согласованию с адвокатом принять активное участие в составлении схемы места ДТП и протокола осмотра места происшествия
 •  В случае помещения авто на штрафплощадку, забрать все ценности и документы
 •  Узнать куда будут направлены материалы ДТП
 •  Совершать другие действия по согласованию с адвокатом

Внимание!!! Для определения и принятия решения о виновности водителя в наступлении ДТП наиболее важную роль играют первые объяснения водителей и правильность составления схемы ДТП. Поэтому не медлите с обращением к адвокату и звоните немедленно !!!

Адвокат по возмещении ущерба после ДТП

Следствием любого ДТП является причинение материального и морального вреда. Поэтому после установления виновника, возникает вопрос возмещения ущерба после ДТП. Ответственным лицом по возмещении ущерба после ДТП может быть как страховая компания, так и водитель или работодатель водителя. Получение возмещения в очень большой степени зависит от выбранной тактики ведения дела. Опытные адвокаты по возмещении ущерба после ДТП нашей компании смогут выбрать наиболее эффективный способ взыскания возмещения. Мы имеем опыт по взысканию денежных средств как из страховых компаний, так и с виновников происшествия, а также и с работодателей, если ДТП произошло во время выполнения работником своих трудовых обязанностей. Поэтому для получения возмещения материального и морального вреда, нужно обратиться именно к нашему адвокату по ДТП в Киеве.

Наиболее эффективно влияет на положительный исход дела профессионализм и опыт адвоката по ДТП, а также взаимопонимания между клиентом и адвокатом. И только комплексная защита команды профессиональных адвокатов по ДТП гарантирует быстрое и положительное решение любого вопроса.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о